Liputan Berita Mengenai Halal Extra

Eksport Produk Halal ke United Kingdom

Get your Matching Grant up to RM 5,000 with SME Digitalisation Initiative

Ketahui lebih lanjut tentang pengeksportan ke United Kingdom

bsn halal extra
sme bank halal extra
mdec halal extra
budget 2020 halal extra

£2.3 Trillion

sektor penduduk UK yang paling cepat berkembang

88%

penduduk Muslim di United Kingdom berusia di bawah 50 tahun

$1.1 Billion

Pasaran Produk Makanan Halal UK

£91 Billion

Jualan eDagang di UK

Ketahui Lebih Lanjut Tentang Halalextra.com

Halal Extra.com telah memohon kepada MDEC pada 15 September 2020 untuk disenaraikan sebagai Penyedia Perkhidmatan Teknikal di bawah Skim Digitalisasi SME
Halal Extra.com berharap dapat menerima berita dalam tempoh 2 bulan dan akan menyimpan maklumat SME yang berminat sepanjang tempoh itu.

Malay

Kami akan menghubungi anda dalam tempoh 7 hari bekerja

Digital Business Card
We require this information to filter your application to either B2C or B2B

Kami tidak akan berkongsi emel syarikat anda dengan pihak ketiga